Domkraft

Denna domkraft, avsett att på ett effektivare sätt än tidigare rikta in kanoner, konstruerade Polhem tillsammans med överstelöjtnanten Carl Cronstedt. En beställning på 28 st gjordes, att tillverkas i Stjernsund. Polhem föreslog dock att dom skulle tillverkas någon annanstans då han inte fått utlovad lön på länge. Det är för mig oklart om och i så fall hur många som till sist tillverkats och i så fall var. Ett exemplar finns på Tekniska museet.

Här

kan du hoppa till en kontaktsida där det finns möjlighet att komma med synpunkter. Jag räknar med att ta vara på synpunkter och även redovisa dom där om jag finner dom intressanta. Du kan också där skicka din mejladress om du vill ha en hint om att något nytt lagts upp.

Rolf Lindberg rolf@christopherpolhem.se