Slussen


När drottning Kristinas sluss, byggd 1634, befanns både för liten och alltför sliten fick Polhem efter många års förhandlingar i uppdrag att bygga en ny sluss. Han var då 83 år gammal. Bygget började 1744. Man hade stora svårigheter att hålla undan vatten under bygget. Då beslöts till slut att bygga en kasun, en låda 60*9.5*3 m. Den byggdes vid Kornhamnstorg och flyttades och lyftes ner i den utgrävda gången. En stor del av landets handelsvaror in och ut ur landet gick via slussen. Man fick då, under cirka 9 år, lasta om allt vid Kornhamnstorg resp. Skeppsbron och förflytta varorna med häst och vagn där emellan. År 1755 kunde man till en del börja använda slussen. Polhem som avled 1755 fick uppleva slussen i funktion. Invigningen skedde 2 maj 1755. Själva slussen var 60*9.5*3m. Kostnaden som till en början beräknades till 100 000 daler, uppskattas till 360 000 daler. Verkar det bekant? Underlaget till denna 3D-modell har jag hämtat, dels från den modell som tidigare visades på Tekniska Museet, dels från den oljemålning som Anders Holm målade 1780.

Här

kan du hoppa till en kontaktsida där det finns möjlighet att komma med synpunkter. Jag räknar med att ta vara på synpunkter och även redovisa dom där om jag finner dom intressanta. Du kan också där skicka din mejladress om du vill ha en hint om att något nytt lagts upp.

Rolf Lindberg rolf@christopherpolhem.se